Национално Училище за Приложни Изкуства
"Професор Венко Колев" - Троян

Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства

thumb_galeria.jpg НГПИ „Проф. Венко Колев” в град Троян е създадено през 1911 като Грънчарско училище. През годините то преминава през няколко етапа в своето развитие, а от 1975 година е в системата „Училища по изкуствата“ към Министерството на културата. Това училище е единственото в България, което подготвя художници, специалисти в областта на традиционната и модерната керамика, а също така от него излизат и добре обучени кадри, готови да работят в широката сфера на рекламата.
Художествената - гимназия разполага с богата материална база - ателиета по керамика, рисуване, живопис, скулптура и рекламна графика, модерни компютърни зали, работилници, керамични пещи, библиотека с разнообразна художествена и специализирана литература, кабинет по история на изкуството с аудиовизуална техника, изложбена зала, музей на керамиката, многофункционална спортна зала и игрище. За добрите битови условия на учениците към училището функционира общежитие и ученически стол. Преподавателският състав е висококвалифициран. Учениците имат възможност да се докоснат до хора с богати познания в областта, която преподават, да получат знания и умения в по- широк мащаб, тъй като овладяват както задължителните за средното образование общообразователни дисциплини, така и различни  науки, свързани с теорията и историята на изкуството. Така те се превръщат в едни интелигентни млади хора, които поемат по своите житейски пътища със самочувствие на знаещи и можещи личности. Заедно с познанията, училището дава и практически умения на своите възпитаници – те се превръщат в художници, които умеят да творят с ръцете си произведения на приложното изкуство, а също така да рисуват и моделират, да участват в изложби у нас и в чужбина и да печелят награди и стипендии. Преподавателите по художествените дисциплини са творци с участия в значителен брой самостоятелни и общи изложби в България и чужбина, с многогодишен преподавателски опит, така и млади, изпълнени с енергия и новаторство водещи преподаватели по двете специалности - "Художествена керамика" и "Рекламна графика". Това са хора, получили много и различни награди за своите постижения в областта на изкуството.
Голяма част от възпитаниците на гимназията продължават своето образовани във висши учебни заведения у нас и извън пределите на страната ни, превръщат се в талантливи и утвърдени художници, чиито произведения украсяват най-престижни галерии по целия свят.  Много от учениците, получили дипломи в НГПИ – Троян, стават преподаватели в известни колежи, университети и академии по изкуствата не само в България, но и в САЩ, Канада, Европейските държави и др. Акварели и платна на ученици от НГПИ – Троян неотдавна обиколиха известните столици на Европейския съюз. Има лауреати на регионални, национални и международни награди в областта на изобразителното изкуство.

thumb_sgrada_shupi_1-2.jpgХудожествената гимназия дава диплома за средно образование на своите възпитаници, а това предоставя възможност на някои от тях да продължат своето образование в различни други области на културата и науката. Любовта към изкуството и красотата завинаги остава в съзнанието и душите на младите художници, като ги превръща в хора, усещащи, търсещи и създаващи естетиката навсякъде около себе си.
Курсът на обучение е пет години за учениците приети след VII клас и осем години за тези с прием след IV клас. В края на обучението се защитава дипломна работа по съответната специалност. Получава се диплома, с която зрелостниците могат да кандидатстват във всички висши учебни заведения. 
Приемат се деца, завършили IV клас в специалноста "Изобразително изкуство" и завършили VІІ клас в специалноста " Художествена керамика" и "Рекламна графика". Училището приема и ученици след завършен V, VIII и IX клас, като полагат приравнителни изпити по специалните предмети в областта, която са избрали.

Последни новини