Национално Училище за Приложни Изкуства
"Професор Венко Колев" - Троян

Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства

Безплатни подготвителни курсове

 За прием след 4 клас и след 7 клас -10.04 до 13.04.2017 г. от 10:00 до 12:00 часа.

След завършен 4 клас 01 -09.06 2017 от 10:00 до 12:00 часа и след завършен 7 клас от 16.06 до 22.06 2017 г. от 10: до 12:00 часа
Изпит за проверка на способностите прием след завършен 4 клас 13.06.2017 г. от 08:00 часа
след завършен 7 клас изпит на 23.06.2017 г. от 08:00 часа