Национално Училище за Приложни Изкуства
"Професор Венко Колев" - Троян

Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства Национална Гимназия по Приложни Изкуства

Регионален конкурс за ученическа рисунка на тема" Весела ваканция"

Регионален конкурс за ученическа рисунка на тема "Весела ваканция" обявява Национално училище за приложни изкуства "Професор Венко Колев" - град Троян.

Могат да участват ученици от 1-ви до 5-ти клас.

Изисквания: Формат блок № 4, материал -  по избор.

Краен срок за предаване на творбите - 28 април 2017 година в канцеларията на училището.