Национално Училище за Приложни Изкуства
"Професор Венко Колев" - Троян

Осми национален конкурс за ученическа рисунка на тема ПЕЙЗАЖ ОТ МОЯТА БЪЛГАРИЯ | Новини

Виж всички новини

Осми национален конкурс за ученическа рисунка на тема ПЕЙЗАЖ ОТ МОЯТА БЪЛГАРИЯ - 2019-01-08 г.

Организатор:

Национално училище за приложни изкуства "Проф. Венко Колев", гр. Троян

Инициативата се извършва с подкрепата на Министерство на културата,

СБХ, НХА и ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

С Т А Т У Т

Осмият национален конкурс за ученическа рисунка "Пейзаж от моята Булгария"

представя постиженията на учениците в областта на изобразителното изкуство,

като стимулира творческите им изяви и отношението към българската природа 

и архитектура.

 

В конкурса могат да участват всички ученици на възраст от 10 до 15 години,

които приемат условията на този статут.

 

II.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 

1.Всеки участник може да изпрати максимум 2 рисунки, създадени през

последните 2 години. Размерът на творбите трябва да бъде 35/50см,без рамка

и паспарту. Рисънките трябва да са оригинали, да са подписани от автора и да

са негова собственост. Те не трябва да са участвали или награждавани в други 

изложби и конкурси.

 

2.Техники - на хартия - молив, акварел, пастел и темперни бои.

 

3.Етикетите на творбите трябва да се залепят на обратната страна на 

рисунките и да бъдат попълнени четливо с печатни букви на български език.

 

4.Журито е съставено от преподаватели в НУПИ "Проф.Венко Колев", гр.

Троян. Решенията на журито не подлежат на обжалване.

 

III. ОТКРИВАНЕ:

 

ИЗЛОЖБАТА СЕ ОТКРИВА  НА  3 март 2019 година (неделя) от 15.00 часа в 

Галерията на училището.

 

Срок за получаване на рисунките: 11-15 февруари 2019г.

 

Адрес: НУПИ "Проф. Венко Колев"

ул."Г.С.Раковски" N: 15, 5600 гр. Троян, Ловешка област

Телефони за информация: 0888 898 471 - Владимир Киров  

Email: vladimirkirov55@gmail.com

 

Авторите сами поемат разходите за транспортиране на творбите до посочения адрес.

IV. НАГРАДИ

1. Първа награда: 150 лева + участие в пленера на училището.

2. Втора награда: 100 лева + участие в пленера на училището.

3.Трета награда: 50 лева + участие в пленера на училището.

4. Петнадесет награди за участие в пленер на училището.

 

Първа, втора и трета награда се спонсорират от Ротари клуб гр.Троян.

 

Пленерът ще се проведе от 01 до 03.04.2019 г. и включва:

Работа и обучение в атилиетата на училището по време на пролетната  ваканция.

Осигуряват се: безплатна храна, спане, посещение на музей, екскурзия до Троянския манастир.

Обучението включва направа на керамични пластики, живопис, скулптура и запознаване 

със компютърни програми, използвани в специалността по Рекламна графика (Photoshop,

Coreldrow, Ilustrator и др.)

Материалите за обучението са безплатни и се предоставят от училището. Избраните 

участници в пленера трябва да потвърдят своето участие и да изпратят писмено съгласие от 

своите родители на адреса на училището. Организаторът има право да използва имената на

участниците и техните произведения с рекламна цел.След приключване на изложбата,

рисунките ще бъдат връщани само на авторите, които са заявили това във формуляра за

участие. Това ще става чрез куриер за сметка на участниците или до поискване на рисунките

в канцеларията на училището.