Национално Училище за Приложни Изкуства
"Професор Венко Колев" - Троян

Девети национален конкурс за ученическа рисунка на тема "ПЕЙЗАЖ ОТ МОЯТА БЪЛГАРИЯ" | Новини

Виж всички новини

Девети национален конкурс за ученическа рисунка на тема "ПЕЙЗАЖ ОТ МОЯТА БЪЛГАРИЯ" - 2020-01-13 г.

Организатор: 

Национално училище по приложни изкуства "Проф. Венко Колев" , гр. Троян

Инициативата се извършва с подкрепата на Министерство на културата, СБХ, НХА, и ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий"

 

I. С Т А Т У Т 

     Деветият национален конкурс за ученическа рисунка "Пейзаж от моята България" представя постиженията на учениците в областта на изобразителното изкуство, като стимулират творческите им изяви и отношението към българската природа и архитектура.

В конкурса могат да участват всички ученици на възраст от 10 до 15  години, които приемат условията на този статут. 

 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

1.Всеки участник може да изпрати максимум 2 рисунки, създадени през последните 2 години.Размерът на творбите трябва да бъде 35/50см, без рамка и паспарту. Рисунките трябва да са оригинали, да са подписани от автора и да са негова собственост. Те не трябва да са участвали или награждавани в други изложби и конкурси.

2.Техники - на хартия - молив, акварел, пастел и темперни бои.

3.Етикетите на творбите трябва да се залепят на обратната страна на рисунките и да бъдат попълнени четливо с печатни букви на български език.

4.Журито е съставено от преподавателите в НУПИ "Проф. Венко Колев", гр. Троян. Решенията на журито не подлежат на обжалване.

 

III. ОТКРИВАНЕ:

ИЗЛОЖБАТА СЕ ОТКРИВА НА 3 март 2020 година (вторник) от 15.00 часа в галерията на училището.

 

     Срок за получаване на рисунките: 10-14 февруари 2020г.

 

Адрес: НУПИ "Проф. Венко Колев"

ул. "Г.С. Раковски" № 15, 5600 гр. Троян, Ловешка област

Телефони за информация: 0888 898 471 - Владимир Киров

E-mail: vladimirkirov55@gmail.com

Авторите сами поемат разходите за транспортиране на творбите до посочения адрес.

 

IV. НАГРАДИ

     Първа награда: 150 лева 

     Втора награда: 100 лева

     Трета награда: 50 лева 

     Петнадесет почетни грамоти.

Първа, втора и трета награда се спонсорират от Ротари клуб град Троян.

     Организаторът има право да използва имената на участниците и техните произведения с рекламна цел. След приключване на изложбата, рисунките ще бъдат връщани само на авторите, които са попълнили формуляра към етикета на рисунките. Това ще става чрез куриер за сметка на участниците или до поискване на рисунките в канцеларията на училището.

Етикети