Национално Училище за Приложни Изкуства
"Професор Венко Колев" - Троян

Грамоти | Новини

Виж всички новини

Грамоти - 2021-03-02 г.

Администрацията на НУПИ”Проф.В.Колев,” моли всички наградени да се обадят на

тел. 0670 / 5 46 61 или 0888845487 за уточняване на адресите, на които да изпратим грамотите.

Класиране