Национално Училище за Приложни Изкуства
"Професор Венко Колев" - Троян

НУПИ”Проф.Венко Колев” – гр. Троян обявява допълнителен прием на ученици за 5 клас. | Новини

Виж всички новини

НУПИ”Проф.Венко Колев” – гр. Троян обявява допълнителен прием на ученици за 5 клас. - 2021-08-31 г.

 НУПИ”Проф.Венко Колев” – гр. Троян обявява допълнителен прием на ученици за 5 клас.

 

 Документи:

 

1.     Свидетелство за завършено начален етап на образование. / 4  клас/..

2.     Медицинско удостоверение.

3.     Копие на акт за раждане

4.     Заявление по образец.

5.     Срок за подаване на документи  - 09.09.2021 година в канцеларията на училището.

6.     Изпит за проверка на способности – 10.09.2021 година от 8.00 часа.