Национално Училище за Приложни Изкуства
"Професор Венко Колев" - Троян

История

z102.jpg


thumb_to4arstvo.jpg

История на училището

Националното училище за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“ в град Троян е в системата училища по изкуства към Министерство на културата. Това училище е единственото в България, което подготвя художници, специалисти в областта на традиционната и модерната керамика. От него излизат и добре обучени кадри, готови да работят в широката сфера на рекламата. Тук учат деца, които са доказали своя талант. Художествената гимназия може да бъде чест за всеки голям и хубав град, но мястото й е в Троян – град с вековни традиции в българската керамика,които при нас намират своето продължение.

Началото на днешната НУПИ „Проф. Венко Колев“ е поставено през 1911 г. под името „Грънчарско училище“. Като такова то просъществува до 1913г., а пръв директор е Найден Т. Бошнаков от Троян.

История в дати:

1911 - 1913г. – Грънчарско училище, директор Найден Т. Бошнаков от Троян

1914 - 1928г. – училището съществува под формата на грънчарски курсове за квалификация,ръководени от Георги Тишков и Михаил Халачев

1928 - 1931г. – Окръжно практическо грънчарско училище с директор Петър Събчев от Габрово,завършил образованието си в Чехия. От 1931г. директор е Захари Мавродиев, инжинер-керамик, завършил в Германия.

1932 - 1944 г. – Държавно практическо керамично училище.Курсът на обучение завършва с полагане на изпити. През този период са обучени 447 ученици от цялата страна.Важнен факт за отбелязване е, че през този период момичета не са приемани за обучение в училището.

1945 - 1952 г. – обединяване с други занаяти под името Държавно промишлено и мебелно училище. Директор е Борислав Монов, а курсът на обучение става 4 годишен.

1952 - 1956 г. –Промишлено училище за трудови резерви №72 с курс на обучение 2 години и пълна държавна издръжка.

Директори: Стоян Йовков Стоянов(1952-1954 г.) и Марин Ковачев (1954-1958 г.)

1956 - 1958 г.  – Промишлено училище по керамика

1958 - 1974 г. – Професионално-техническо училище по керамика, а от 1963 - 1975 г. паралелно с Професионално-техническо училище по керамика е и Техникум по фина и битова керамика с 4 годишен курс на обучение в две форми-дневна и вечерна. Директор  през периода 1959-1976 г.е Ганчо Тотев. За този период в училището се дипломират 1476 ученици и учителстват над 75 учители. Учениците,завършили Керамичното училище получават професия, първоначално грънчарска,а по-късно се дипломират като специалисти в порцелановата индустрия.

1975 - 1989 г. – Средно специално художествено училище за приложни изкуства (ССХУПИ) с прием след завършен 7. клас, срок на обучение 5 години .Специалността е „Керамика “,а професията, която придобиват учениците е „Художник-изпълнител“.

1989 - 2009 г. – Средно  художествено училище за приложни изкуства (СХУПИ) с прием след завършен 7. клас, срок на обучение 5 години и професията, скоято излизат учениците вече е „Художник“. Освен специалността е „Художествена керамика“ се разкриват още две нови специалности: „Реставрация и консервация на керамиката“ и „Силикатен дизайн“.

От 2009 г. –   Националната гимназия за приложни изкуства „Проф. Венко Колев“ (НГПИ) към Министерство на културата. С решение на Педагогическия колектив за патрон на училището се приема проф. Венко Колев, изтъкнат керамик с голям принос за развитието на училището след 1975 г., създател на учебни програми по керамика и съпътстващите ги дисциплини. Разкрива се нова специалност „Рекламна графика“,към която има голям интерес. Към днешна дата тук се обучават деца от цялата страна в специалностите:  „Художествена керамика“ и„Рекламна графика“.

Накратко можем да обобщим,че историята на Националната художествена гимназия за тези повече от 100 години преминава през 4 етапа на своето развитие:

Първи етап 1911 - 1953 г. – грънчарски период. Изработват се изделия от глина и твърд фаянс,примитивно продавани главно на организирани годишни изложби.

Втори етап 1954 - 1962 г.– масово се изработват глинени и порцеланови изделия със съвременни керамични машини и модерно обзаведени работилници. Реализират се значителни доходи от продажби.

Трети етап 1963 - 1974 г.– подготвят се изключително квалифицирани средни изпълнителски кадри за керамичната и порцелановата промишленост в страната.

Четвърти етап 1975 - 2015 г.– подготвят се и се реализират не малък брой художници, керамици, учители, скулптури, моднидизайнери, зъботехници, архитекти, лекари, научни работници и специалисти в много други сфери на изкуството и науката.

 

През тези години училището се е ръководило от:

    

Директори:

 

Вачо Иванов Хаджийски

Петко Христов Петков

Николай Стоянов Йовков

Спас Минков Балев

Христо Димитров Йонков

От 2010 г.- Илиян Кирилов Илиев

 

Заместник директори:

 

     Иван Константинов

     Петко Шошков

     Павуна Нешева

     Тоня Петкова

     Мая Дочева

     Вера Николова

     Цонка Станева

     Александър Попов

     Полияна Нанова

     Иван Хаджийски

     Марияна Цонкова Личева

 

Подробен списък с всички директори и зам.директори вижте тук

 

Училището днес:

 

Днес НГПИ„Проф. Венко Колев“- гр.Троян е съвременно училище, в което се обучават ученици от V доXII клас. То  изгражда личности - знаещи и можещи, с широка култура, национални добродетели и европейски манталитет, способни да живеят пълноценно в Троян, България, Обединена Европа и света. Училището предоставя качествено образование с високо ниво на общообразователна и професионална подготовка и издава пълноценни дипломи за средно образование по стандарта, приет в Република България.Тези дипломи не само се признават навсякъде у нас и в чужбина – при започване на работа или при кандидатстване  във висше учебно заведение,но са и гаранция за качествено образование.Този стандарт изисква оптимален брой часове,в които се изучават отделно и подробно освен специалните предмети и всички общообразователни дисциплини. Завършващият XII клас ученик, полага ДЗИ (Държавни зрелостни изпити) по същия начин, както във всяко друго средно училище в Република България. А именно: ДЗИ №1 – Български език и литература; ДЗИ №2 – дисциплина,която ученикът сам и доброволно избира от останалите общообразователни учебни предмети. Това дава правото на дипломирания зрелостник да кандидатсва за студент в абсолютно всички видове университети,институти и академии,свързани както с изкуствата, така и с науката.

Материална база:

През 1947 г. е завършена сградата на училището и са изградени 6 работилници.

 1950г. е изградена и пусната в експлоатация двуетажна пещ.

 1959 - 1961 г. са построени 3 работилници и 5 склада.

 1965 г. построен е трети етаж на сградата на училището.

 1966 - 1967 г. са построени 2 електрически пещи.

 1967 - 1968 г. са монтирани 20 броя механични грънчарски колелета,построена е гипсова работилница,изградена и пусната е в експлоатация електрическа пещ с обем 1.5 куб.метра.

  1970 - 1971 г. са монтирани още 16 механични грънчарски колелета.

  1982 г. е открито общежитието към училището за над 200 ученици.

 В най-новата история на училището има физкултурен салон и Галерия,която е подновена с помощта на Община Троян и на Швейцарското правителство. Чрез спечелени проекти по Програма енергийна ефективност е подменена дограмата и е извършено саниране. Благодарение на реализацията на различни проекти в училището има монтирана и работеща платформа за ученици с физически увреждания , а в училищния двор са изградени параклис и работилница на открито.

С подкрепата на фондация „Америка за България “ е реализирана нова модерна компютърна зала. Закупена е още съвременна техника в помощ на главните специални предмети – цветен принтер,керамичен принтер. Подменена е  дограмата на ателиетата на двора, както и изграждането на Музейна сбирка чрез финансовата подкрепа на същата фондация.

Награди:

Пловдивски панаир – почетен диплом през 1930,1934 и 1974 година

 1930 г.– Грамота за отличие и почетен знак на труда от Белгийското правителство за участие в Брюкселското изложение на промишлени стоки

 1986 г. – Орден „Кирил и Методий“ I степен

 2010 г. – Европейска златна значка за принос на училището в европейското културно наследство

 От близо 10 години ежегодно наши ученици са носители на призови награди от  Национален конкурс за изящни и приложни изкуства,организиран от Министерство  на културата,които допълнително им носят ежегодна стипендия и участие в пленер-  уъркшоп, организиран от училището.

 

Изложби:

 

 За 75 години училището е реализирало 35 изложби,продадените експонати  са подпомагали издръжката на училището

   В най-новата история на училището,т.е. след преминаването му към Министерство на културата,изложбите са много повече и се реализират в почти всички градове на България.

Тези изложби имат за цел да популяризират училището и да покажат неговите постижения в областта на традиционната и модерна керамика, а също така на живописта,пластиката и рекламната графика. Наши ученици са деца от различни краища на България,дошли да получат професионално обучение и да изградят висок естетически вкус.

 Над 15 са изданията на Международен пленер „Арт керамика“ , а участниците са стотици. В училищния фонд се съхраняват над 400 творби, създадени по време на пленера от известни наши и чуждестрани художници.

  През последните години НГПИ„Проф. Венко Колев“- гр.Троян, съвместно с Община Троян и „Ротари клуб“-Троян, провежда есенни пленери за екстериорна керамична пластика и скулптура.Творбите, създадени по време на пленера, стават неразделна част от градския ландшафт.

  Запазена марка за училището е Пролетното карнавално шествие на учениците по улиците на града.Това е традиция,с която нашите ученици отбелязват настъпването на пролетта –най-очаквания сезон от всички.Ефектните маскени костюми, младостта и ведрото настроение, подсказват на гражданите на Троян,че е време да се освободят от зимното настроение и с оптимизъм да погледнат напред в бъдещето,където има красота и живот.

Ученици

Нашите възпитаници притежават оригинално мислене и артистични умения,а тяхното активно присъствие в духовния живот на град Троян е белег за интелектуалност,творчески ентусиазъм,естетичност и вдъхновение.Чрез тези талантливи деца и произведенията,излизащи от ръцете им,училището ни се превръща в емблема не само за града,но и за цяла България.Защото те носят потенциала на бъдещето и предизвикателно привличат вниманието на възрастните сякаш им казват:

 „Поспрете се малко, огледайте се в нашето дръзновение, защото ние сме млади, красиви и истински – едни уникални творци на живота си цветен“.


   
z121.jpg