Национално Училище за Приложни Изкуства
"Професор Венко Колев" - Троян

Керамика

z65a.jpgТова вечно изкуство и занаят, традиционен за региона и страната. Изучават се: керамика, рисуване, живопис, моделиране, точарство, керамични техники и технологии, художествена декорация, гипсови и силикатни форми, история на изкуството, перспектива, пластична анатомия, художествено проектиране. Формира се разбиране за художествената керамична форма и нейното цветово организиране в пространството, творчески способности, усещане за пластично изграждане. Учениците се запознават с необходимите материали за създаване на керамични художествени предмети с различните техники и технологии за изработване на керамично произведение,  с видовете декорация в мокро, сухо и изпечено състояние на материала - графично и цветно /с глазури и пигменти/.

thumb_to4arstvo.jpgСтемежът на преподавателите е да създадат в учениците творческо отношение към обобщената форма и детайл; да развият разбирането им за умело прилагане на керамиката в естетизирането на съвременото интериорно и екстериорно пространство; да подпомогнат формирането на художествен вкус по отношение на съвремения керамичен утилитарен предмет.

В оборудвано са включени работни маси за учениците, стелажи, електрически керамични пещи за изпичане на предметите, различни видове керамична глина, гипс, глазури, механизирани колела за точене, шайби за декорация, инструменти /цикли, ножове, интрументи за ретуш и дълбане/, гипсови калъпи и други необходими помощни пособия и средства.

Съвременното проектиране изисква овладяване на специализирани компютърни програми, което се осъществява в компютърните кабинети на училището.

Възпитаниците на НГПИ, са печелили награди в три последователни конкурса за дизайн в керамиката в COMUNE DI FIORANO MODENESE в Италия. На територията на училището, съвместно с Националната художествена академия и Министерството на културата вече 14 години се провежда Международен пленер “АРТ КЕРАМИКА“, в който до момента са взели участие художници от 22 страни от Европа, Азия и Америка. В тази международна проява, освен известни имена, участват преподаватели и ученици от СХУПИ. От няколко години паралелно с Международния пленер “АРТ КЕРАМИКА“ се организира и уъркшоп “Първи стъпки в глината“, в който участват ученици, номинирани и наградени от национални ученически конкурси в областта на изящните и приложните изкуства от другите училища в системата на Министерство на културата. С творбите от пленера се организира ежегодно изложба в Националния изложбен комплекс на С Б Х на ул.“Шипка“ 6 в София. В резултат от регламента на пленера, училището разполага с музейна колекция (единствена в България) на съвременното керамично изкуство, която съдържа около 400 творби.

Последни новини