Национално Училище за Приложни Изкуства
"Професор Венко Колев" - Троян

Контакти

НУПИ "ПРОФ. В. КОЛЕВ" - ТРОЯН
5600 гр. Троян, Ловешка област
ул. „Г.С. Раковски” № 15

Телефони:
0670/ 63411 – Директор; 0670/ 61124 – Счетоводство
тел/факс: 0670 / 54661 – Зам.директор, секретар

Email:

chupi@abv.bg