Национално Училище за Приложни Изкуства
"Професор Венко Колев" - Троян

Новини

Прием на ученици за учебната 2021/2022година - 2021-05-12 г.
Прием на ученици
Грамоти - 2021-03-02 г.
Администрацията на НУПИ”Проф.В.Колев,” моли всички наградени да се обадят на тел. 0670 / 5 46 61 или 0888845487 за...
Магазин на Национално Училище за Приложни Изкуства "Професор Венко Колев" - Троян - 2020-10-27 г.
От тази година училището вече разполага с магазин, в който се предлагат произведения на учениците, изработени в...
Темите за изпита на проверка на способностите - 5 клас - 2020-06-17 г.
Темите за изпита на проверка на способностите - 5 клас са: 1) Ваканция. 2) Цирк. 3) Моето семейство.