Национално Училище за Приложни Изкуства
"Професор Венко Колев" - Троян

Прием

 

I.           Прием на ученици след завършен 4 клас по специалността „Изобразително изкуство”

1. Необходими документи:

– Удостоверение за завършен начален етап /4 клас/.

-      Медицинско удостоверение /издадено от личен лекар/.

-      Копие на акт за раждане. 

-      Заявление по образец на училището.

2. Срок за подаване на документи – от 16.06.2022 г. до 23.06.2022 година включително, всеки работен ден  в канцеларията на училището.

3. Безплатни подготвителни курсове – от 16.06.2022 г. до 23.06.2022 г. включително от 9.00 до 12.00 часа.

4. Приемен изпит на 25.06.2022 г. /събота/ от 9.00 часа.

5. Учениците трябва да носят следните материали – цветни моливи, акварел, пастел и темперни бои /по избор/. Картонът ще се дава от училището.

6.Обявяване на резултатите от изпита на 25.06.2022 г. следобед.

7. Срок за записване на учениците – една седмица след обявяване на резултатите. Записването става с оригиналния документ на Удостоверението за завършен начален етап /4 клас/.

 

II.         Прием на ученици след завършено основно образование /7 клас/ по специалностите „Художествена керамика” и „Рекламна графика”.

1.   Необходими документи:

-      Свидетелство за завършено основно образование /7 клас/.

-      Медицинско удостоверение /издадено от личен лекар/.

-      Копие на акт за раждане.

-      Заявление по образец на училището.

2.   Срок за подаване на документите – от 01.07.2022 г. до 07.07.2022 г. включително, всеки работен ден  в канцеларията на училището.

3.   Безплатни подготвителни курсове – от 01.07.2022 г. до 07.07.2022 г. включително от 9.00 до 12.00 часа.

4.   Приемен изпит - 09.07.2022 г. /събота/ от 8.00 часа.

5.   Учениците трябва да носят черен молив и гума. Картонът се дава от училището.

Последни новини