Национално Училище за Приложни Изкуства
"Професор Венко Колев" - Троян

Рекламна графика

z114a.jpgАктуална специалност за времето на новите технологии. Художникът-рекламен график проектира рекламни продукти за нуждите на фирми, държавни поръчки и др. Изучават се: рекламна графика, рисуване, живопис, история на изкуството, композиция, шрифт,пластична анатомия, перспектива, компютърно проектиране на видовете реклама и връзката и с архитектурната среда.

Специалност “Рекламна графика“ е актуална за времето на нови технологии в областта на компютризацията, полиграфията и фотографията. Художникът - рекламен график проектира рекламни продукти. Учениците изучават рисуване, живопис, композиция, комбинаторика, шрифт, компютърно проектиране на видовете реклама и връзката й с архитектурната среда. Обучението се осъществява под методическото ръководство на съответните катедри от Националната художествена академия, с която училището поддържа изключително ползотворни връзки.

Създадената и поддържана материална база включва учебни кабинети, ателиета и работилници, компютърни зали, достъп до специализиран софтуер, галерия, библиотека с богат фонд от специализирана и художествена литература.

Последни новини