Национално Училище за Приложни Изкуства
"Професор Венко Колев" - Троян

Управление

Директор Илиян Илиев - История на изкуството;

Пом.директор Марин Вутов - Технологии и предприемачество, Икономика                                                                                                                                                                                

Главен учител Владимир Киров - Рисуване;


Старши учители: Лина Борджиева - БЕЛ, Философия, Психология;
Миглена Климова - БЕЛ , Ивета Семова - Английски език,
Даниела Цанкова-Димова - Математика, Бисерка Йовчевска - Английски и френски език
Христо Христов - Физическа култура, Керамични технологии;
Светла Кирова - живопис;
Таня Димитрова - Рисуване, Рекламна графика;
Росица Георгиева - Рисуване, Изобразително изкуство, Перспектива и Технология;

Учители: 
Стела Чонова - История, Етика, Свят и личност;
Петя Проданова - География ,Биология
Диана Начева - Рекламна графика, Компютърна графика;
Диана Минева -Рекламна графика, Предпечатна подготовка
Мария Радоева - Керамика, Худ.проектиране и декорация;
Мила Воденичарова - Керамика, Керамични технологии,
Мартин Киров - Керамични техники и технологии,
Нина Донковска - Изобразително изкуство 

Старши възпитатели: Илияна Желева
Външен лектор: Нина Янчева - Химия, Мариета Куцарова-Минкова - Музика